Hämeen kesäyliopisto logo

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT

KIELIKURSSIT - LANGUAGE COURSES

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

LASTEN KORKEAKOULU

HÄMEEN KIRJOITTAJAKOULU

YLEISSIVISTÄVÄ JA HARRASTEPOHJAINEN KOULUTUS

TENTTIKALENTERI

ITK

 Kurssikorisi sisältö 
Korisi on tyhjä.
Hae koulutusta

Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op, UEF


Kuvaus
   

Katso tarkempi kuvaus täältä.

Aika
    22.08.2016 - 05.06.2017
Tavoite
    Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hankintojen strategiset vaikutukset julkisorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Opiskelija tuntee julkisen hankintaprosessin vaiheet, julkisten hankintojen johtamisen yleisimmät työkalut ja pystyy soveltamaan näitä käytännössä.
Sisältö
    Opintojakson kirjallisuuden avulla syvennetään strategisen hankintajohtamisen teoriaa ja käsitteitä, hankintalain perusteita sekä olemassa olevia julkisten hankintojen strategioita. Sisällössä pyritään käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun ja hankinta-asioiden käsittelytapaan johtajan näkökulmasta.
Suoritustapa
    Opintojakso suoritetaan nonstop-periaatteella verkko-opintoina AducateMoodlessa.

 

Kurssilla tehdään harjoitustehtävä hankintastrategian laatimisesta. Tehtävässä painotetaan poliittisesti strategisia tavoitteita, kuten ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien huomioimista.

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät: 30.9.2016, 30.10.2016, 31.11.2016, 21.2.2017, 18.4.2017 ja 5.6.2017

Kirjallisuus
    Pekkala, E. & Pohjonen, M., Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot, 2012, Tietosanoma, 952 s.
yksi seuraavista kirjoista:
Weele, A., Purchasing and supply chain management: analysis, planning and practice, 2002, Thomson Learning.
Iloranta, K., Pajunen-Muhonen, H., Hankintojen johtaminen, Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2012, Tietosanoma, 431 s.
Lysons, K. & Farrington, B., 2012. Purchasing and Supply Chain Management, 8. painos, Pearson, 712 s.
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Hinta
    80€,josta Itä-Suomen avoimen yliopiston (UEF)hallintomaksu on 50€. Avoimen yliopiston hallintomaksu (50€) peritään UEF- ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset
    30.04.2017 mennessä
Peruutusehdot
   

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröinnin eli ILPA-ilmoittautumislinkin lähettämisen jälkeen, Hämeen kesäyliopisto laskuttaa opiskelijalta 50% opiskelijamaksusta. Jos peruutus tehdään koulutuksena alettua, perimme koko maksun. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä on ilmoitettava aina kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon. Itä-Suomen avoimen yliopiston perusmismaksuista löytyy lisätietoa http://www.uef.fi/fi/aducate/maksuehdot


   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje