Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen


Aika
    18.10.2017

klo 9-16
Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto,
Lönnrotinkatu 5, Unica,
50100 Mikkeli
Kohderyhmä
   

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tekevät potilas- / asiakastyötä tai kehittävät sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisiksi.

Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkastelemaan oman organisaation palveluprosesseja asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöiseen ajatteluun ja laajennetaan käsitystä asiakasarvosta ja asiakaslähtöisistä palveluprosesseista. Lisäksi pohditaan omaa palvelulupausta, jonka kautta saadaan oivalluksia palvelujen asiakaslähtöiseen parantamiseen.
Sisältö
   

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalan uudistuksessa on ensiarvoisen tärkeä arvo ja toimintatapa. Asiakaslähtöisillä toimintamalleilla voidaan lisätä hoidon vaikuttavuutta, palveluiden kustannustehokkuutta sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluilta vaaditaan entistä syvällisempää kykyä vastata kasvaviin ja moninaistuviin asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin. Asiakkaan valinnanvapauden lisääntyessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajien täytyy pystyä vastaamaan asiakaskaslähtöisesti asiakkaiden tarpeisiin. Valinnanvapauden lisääntyminen edellyttää asiakaslähtöisyyden kehittämistä myös julkisella sektorilla.

• Asiakasajattelun rakennuspuut: asiakaslähtöisyys ja asiakasarvo
• Asiakaslähtöinen palvelupolku
• Asiakaslupaus
• Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen
• Asiakaslähtöinen palvelutuotanto

Kouluttajat
   

Pasi-Heikki Rannisto, Terveydenhuollon johtamisen professori, Tampereen yliopisto ja tutkimusjohtaja ja dosentti, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa
Anne Havukainen
rehtori
050 367 1449
anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.
Hinta
    195 euroa sisältää opetuksen ja materiaalin.
Ilmoittautumiset
    17.10.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Ammatillisissa täydennyskoulutuksissa ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 päivää ennen koulutusta tai jos koulutukselle on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivä, voit perua osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin kuin 10 päivää ennen kurssin alkamista tai ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, perimme 50 % kurssimaksusta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje