Kulttuurien kohtaaminen ja monikulttuurinen vuorovaikutus terveydenhuollossaIlmoittaudu koulutukseen
Aika
    16.11.2017

klo 9.00–15.00
Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5, Unica
50100 MIKKELI
Kohderyhmä
   

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollossa työskenteleville (mm. lääkäreille, hoitajille, sosiaaliohjaajille), jotka kohtaavat eri kulttuureista kotoisin olevia asiakkaita työssään.

Sisältö
    Koulutuksessa käsitellään monikulttuuriseen vuorovaikutukseen liittyviä näkökulmia terveydenhuollon potilastilanteissa. Koulutuksessa perehdytään keinoihin, joiden avulla voidaan rakentaa yhteisymmärrystä monikulttuurisessa vuorovaikutussuhteessa, jos jompikumpi osapuoli (lääkäri tai potilas, hoitaja tai potilas, sosiaaliohjaaja tai asiakas) on kotoisin eri kulttuurista ja puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Luentojen ohella tehdään lyhyitä harjoituksia ja pohditaan kielen ja kulttuurin vaikutuksia vuorovaikutukseen yhdessä.

• Kielelliset ja kulttuuriset haasteet vuorovaikutustilanteessa:
- kulttuuriset käsitykset terveydestä ja sairastamisesta
- kulttuurin huomioiminen vuorovaikutuksessa
- vieraskielisen kanssa kommunikoiminen: selkokieli ja kehonkieli
- yhteisymmärryksen ja asiakaskeskeisyyden rakentaminen monikulttuurisessa potilas- tai asiakassuhteessa
• Tulkin kanssa toimiminen
Kouluttajat
   

FM Jenny Paananen, Turun yliopisto.

Jenny Paananen on tohtorikoulutettava, joka on mukana Turun yliopiston tutkimushankkeessa Monikulttuuriset kohtaamiset terveydenhuollossa. Paananen tekee väitöskirjaa yhteisymmärrystä helpottavista vuorovaikutuskeinoista monikulttuurisilla yleislääkärin vastaanotoilla.

Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.
Hinta
    185 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.
Ilmoittautumiset
    01.11.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Ammatillisissa täydennyskoulutuksissa ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 päivää ennen koulutusta tai jos koulutukselle on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivä, voit perua osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin kuin 10 päivää ennen kurssin alkamista tai ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, perimme 50 % kurssimaksusta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje