SORA-säädösten mukaiset prosessit terveydenhuollossa ja ammatillisessa koulutuksessa

Kuvaus
   

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    30.01. - 31.01.2018

tiistai 30.1.2018 klo 9.00–16.00
keskiviikko 31.1.2018 klo 9.00–12.15

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5, Unica
50100 MIKKELI
Kohderyhmä
   

Koulutus on tarkoitettu sekä terveydenhuollon että ammatillisen koulutuksen henkilöstölle.

Koulutus soveltuu terveydenhuollossa SORA-lainsäädännön mukaiseen huumausainetestiprosessiin osallistuville terveydenhoitajille ja lääkäreille.

Koulutus soveltuu laajasti ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Opettajien ja ammatillisten ohjaajien tulee tietää SORA-säädösten toimeenpanoon liittyvät toimintatavat. Opiskeluoikeuden peruuttamiseen tai palauttamiseen liittyvästä päätöksenteosta ja toimeenpanosta vastaavien henkilöiden tulee tuntea SORA- lainsäädännön mukaiset toimintatavat ja prosessit. Koulutus soveltuu myös sekä yksilöllisen että yhteisöllisen opiskeluhuollon henkilöstölle (opiskeluhuollon ohjausryhmät, oppilaitoskohtaisesta opiskeluhuollon kehittämisestä vastaavat ja yksilöllisen opiskeluhuollon henkilöstö: terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit).

Sisältö
   

SORA-säännökset ovat lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluu laki ammatillisesta koulutuksesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki ja yliopistolaki.

SORA-lainsäädäntö liittyy mm. opiskelijaksi ottamisen esteisiin, opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen sekä huumausainetestaukseen.

SORA-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen, tutkinnon järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen.

Tavoitteena on myös varmistaa opiskelijoiden oikeusturva opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja selkeyttää sääntelyä siten, että menettelyt perustuvat lainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin määräyksiin.

Ohjelma
                           

Tiistai 30.1.2018 klo 9.00–16.00

klo 9.00–11.30 SORA-säädökset opiskeluterveydenhuollossa ja huumausainetestaukseen liittyvä lainsäädäntö
Asiantuntijat: yhteisöterveyden ylilääkäri, nuorisolääkäri Noora Seilo ja ylilääkäri Markku Sainio

klo 12.30–13.30 Huumausainetestaukseen liittyvät dokumentit
Asiantuntija: ylilääkäri Markku Sainio

klo 13.45–15.45 Huumausaineet: määrittely, analytiikka ja huumetestien tulkinta sekä hyvä käytäntö näytteiden otosta
Asiantuntija: oikeuskemisti Sirpa Mykkänen

klo 15.45–16.30 Huumausainetodistuksen laatimisharjoitukset lääkäreille
Asiantuntija: oikeuskemisti Sirpa Mykkänen

Keskiviikko 31.1.2018 klo 9.00–12.15
SORA-lainsäädännön toimenpano oppilaitoksissa

- SORA-tutkinnot, joihin liittyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja liikenteenturvallisuutta koskevia vaatimuksia
- Opiskelijaksi ottaminen
- Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen
- Tiedonsaanti
- SORA-säädösten mukaiset prosessit ko. tapauksissa
- Keinot puuttua opiskelijaksi soveltumattomuuteen
Asiantuntija: toimialajohtaja Pirjo Peltola

Kouluttajat
   

Markku Sainio, ylilääkäri, Työterveyslaitos
Sirpa Mykkänen, oikeuskemisti, erikoistutkija, THL
Noora Seilo, yhteisöterveyden ylilääkäri, nuorisolääkäri, YTHS
Pirjo Peltola, toimialajohtaja, Palvelut ja hyvinvointi, Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa
Anne Havukainen
rehtori
050 367 1449
anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.
Hinta
   

Koulutuskokonaisuuden hinta on 255 euroa sisältää opetuksen ja monistemateriaalin.

Mikäli osallistut vain 1. koulutuspäivään (30.1.2018) hinta on 220 euroa.
Mikäli osallistut vain 2. koulutuspäivään (31.1.2018) hinta on 100 euroa.

Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä jos osallistut vain ensimmäiseen tai toiseen koulutuspäivään.

Peruutusehdot
   

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 15.1.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.Tulostettava versio

Sulje