Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalallaIlmoittaudu koulutukseen
Aika
    07.11. - 28.11.2017

Koulutus rakentuu kahdesta koulutuspäivästä
7.11. ja 28.11.2017, klo 9.00–15.00

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5, Unica
50100 MIKKELI
Kohderyhmä
   

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville mm. yksiköiden johtajille ja esimiehille, palvelupäälliköille ja -esimiehille, kehittämispäälliköille ja kehittäjille, hankehenkilöstölle ja muille asiantuntijoille, jotka vastaavat omassa organisaatiossaan SOTE-uudistukseen ja valinnanvapauteen liittyvistä muutoksista ja palveluiden kehittämisestä.

Sisältö
   

Valinnanvapauslaki tekee tuloaan sosiaali- ja terveysalalle. Asiakas voi valita SOTE-keskuksen, jonka asiakkaaksi hän sitoutuu. Asiakkaan SOTE-keskuksen valintaan vaikuttaa mm. miten asiakaslähtöisesti SOTE-keskus onnistuu tarjoilemaan palvelunsa. Koulutuksessa perehdytään palvelumuotoilun periaatteisiin. Osallistujat saavat käyttöönsä työkaluja ja menetelmiä, joilla he voivat kehittää omia palveluitaan helposti lähestyttäviksi ja asiakaslähtöisiksi.

Koulutuksessa vastataan kysymyksiin:
• Mitä palvelumuotoilu on?
• Miksi organisaation kannattaa muotoilla palvelujaan?
• Miten asiakkaalle tarjoutuva valinnanvapaus vaikuttaa?
• Miten palvelu paketoidaan vastaamaan asiakkaan tarpeita?
• Mitkä ovat ostamisen esteet ja miten niitä voidaan poistaa palvelumuotoilun avulla?
• Miten modulaarisilla palveluilla voidaan tyydyttää erilaisten asiakkaiden tarpeet?

Koulutuksen käytyään osallistuja:
• Tuntee palvelumuotoilun mahdollisuudet oman organisaation kehittämisen välineenä
• On perehtynyt palvelumuotoilun prosessiin ja oppinut käyttämään keskeisiä palvelumuotoilun menetelmiä ja työskentelytapoja
• Tietää miten asiakasymmärrystä voidaan kerätä ja hyödyntää
• Osaa mallintaa asiakkaan palvelupolun ja tunnistaa sen kehittämiskohdat

Kouluttajat
   

FM, KTM Sami Heikkinen, Sami Heikkinen Consulting Oy. Sami Heikkinen Consulting Oy on tuotteistamiseen ja palvelumuotoiluun erikoistunut yritys.

Suoritustapa
    Koulutus rakentuu aktivoivien luentojen ja työpajojen yhdistelmästä. Koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä kokonaisuutena. Ensimmäisen koulutuspäivän aikana osallistujat saavat kehittämistehtävän, jonka avulla osallistuja vie ensimmäisen päivän oppeja käytäntöön omassa organisaatiossaan. Toisen päivän aikana osallistuja saa palautteen kehittämistehtävästään ja syventää osaamistaan oman organisaation palveluiden kehittämisessä.
Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.
Hinta
    245 € sisältää opetuksen ja monistemateriaalin.
Ilmoittautumiset
    23.10.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Ammatillisissa täydennyskoulutuksissa ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 päivää ennen koulutusta tai jos koulutukselle on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivä, voit perua osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin kuin 10 päivää ennen kurssin alkamista tai ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, perimme 50 % kurssimaksusta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje