Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus (4 pv)


Aika
    07.12.2017 - 17.01.2018

torstai ja perjantai 7.–8.12.2017, klo 9.00–15.30 ja
tiistai ja keskiviikko 16.–17.1.2018, klo 9.00–15.30

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus
50100 MIKKELI
Kohderyhmä
   

Opetus- ja kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaiset esim. erityisopettajat, opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammaisten ohjaajat, maahanmuuttajien opettajat ja ohjaajat, toimintaterapeutit, muistihoitajat, kuraattorit, psykologit jne.

Sisältö
   

Ahaa! -harjoittelu perustuu ohjattuihin ajattelu- ja oppimistaitoja kehittäviin harjoitteisiin ja niiden tuottamien uusien taitojen ja ajattelumallien siirtämiseen osaksi arkea. Ohjattujen Ahaa! -tehtävien avulla voidaan harjoittaa eri syistä aiheutuneita kognitiivisten taitojen heikentymiä tai puutteita.

Kognitiivisten harjoitteiden vahvistetaan ajattelutaitoja ja tuetaan elämänlaatua sekä arjen sujumista. Ohjelmassa on viisi tehtäväsarjaa: keskittyminen, muisti, hahmottaminen, päättely ja kieli.

Kokemukset harjoittelusta ovat olleet myönteisiä: mm. hahmottamisen, keskittymiskyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen on koettu parantuneen. Suomalaiseen kontekstiin suunniteltu Ahaa! -ohjelma perustuu samaan teoreettiseen viitekehykseen kuin kansainvälinen Instrumental Enrichment –harjoitusohjelma. Ahaa! –aivotreenitehtävät on kehitetty yhteistyössä Ahaa! – aivotreeniä yhdessä hankkeessa Päijät-Hämeen muistiyhdistyksen ja IE-trainer Päivi Nilivaaran kanssa.

Ammattilaisille suunnatussa kognitiivisen harjoittelun koulutuksessa perehdytään Ahaa -aivotreenimateriaaliin ja sen ohjaamiseen sekä materiaalin pohjana olevaan tutkimustietoon kognitiivisen rakenteen muovautuvuudesta sekä ohjatusta oppimiskokemuksesta.

Koulutuksen rakenne

Torstai 7.12.2017
TEORIA Ahaa! –harjoittelun tausta ja perusteet
Kognitiivisen rakenteen muovautuvuus ja neuroplastisuus (SCM)
SARJA1 Keskittyminen (tarkkaavaisuus ja havainnointi)

Perjantai 8.12.2017
TEORIA Ohjattu oppimiskokemus (MLE)
Muistin toimintajärjestelmä
SARJA 1 Keskittyminen (jatkoa)
SARJA 2 Muisti (strategiat ja tukikeinot)

Tiistai 16.1.2018
TEORIA Siltaaminen ohjauksessa (transferin rakentaminen arkeen)
SARJA 3 Hahmottaminen (avaruudellinen hahmottaminen ja viitejärjestelmät)
SARJA 4 Päättely (analoginen ja sarjallinen päättely)

Keskiviikko 17.1.2018
TEORIA Yhteenveto ja tehtävien analyysi
SARJA 4 Päättely (jatkoa)
SARJA 5 Kieli (käsitteet ja luova tuottaminen)

Kouluttajat
   

KM, työnohjaaja STOry, IE trainer Päivi Nilivaara

Suoritustapa
   

Koulutuksen toteutus
Koulutus on toiminnallinen rakentuen aktivoiville luento-osuuksille, osallistujien omille oppimiskokemuksille sekä ohjausharjoituksille ja soveltamistehtäville. Välitehtävänä kokeillaan materiaalia ja havainnoidaan omaa työskentelyä. Toiminnallinen koulutus antaa valmiuksia ja oikeudet Ahaa! - materiaalin käyttöön osana kognitiivista kuntoutusta eri asiakasryhmille sekä osana opetusta eri kouluasteilla. Koulutuksen osallistujat saavat Ahaa! -tehtävämateriaalin käyttöönsä sekä ohjaajan opasaineiston.

Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa
Anne Havukainen
rehtori
050 367 1449
anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi
Hinta
    540 euroa sisältää opetuksen, Ahaa! -käsikirjan sekä tehtäväaineiston sähköisessä muodossa.
Ilmoittautumiset
    06.12.2017 mennessä
Peruutusehdot
   

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 19.11.2017 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.


   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje