Psykoterapian perusteet (30 op) täydennyskoulutusopinnot, alk. 24.4.2017


Aika
    24.04.2017 - 31.03.2018

Koulutus alkaa 24.4.2017 ja päättyy maaliskuussa 2018.


Seminaaripäivät:
24. - 25.4.2017
22. - 23.5.2017
21. - 22.8.2017
18. - 19.9.2017
16. - 17.10.2017
20. - 21.11.2017
11. - 12.12.2017

22. - 23.1.2018
19. - 20.2.2018
19. - 20.3.2018


Seminaaripäivien pituus on klo 12.00 -18.00 (I pv) ja 9.00–16.00 (II pv). Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa.

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5, Unica
50100 MIKKELI
Kohderyhmä
   

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattihenkilöstölle. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, mutta se antaa myös valmiudet hakea psykoterapeutti koulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää hakukriteerit.

Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen, kun muu taustakoulutus ja työkokemus täyttävät asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä kriteerit.

Tavoite
    ● Antaa yleisnäkemys ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystä kuvaavista teoreettisista perusteista
● Lisätä tiedollisia valmiuksia psykiatrisesta diagnostiikasta, mielenterveystyöstä ja psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä eri-ikäisille suunnatuista mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen järjestelmistä
● Antaa perustietoa yleisimmistä psykoterapioiden suuntauksista ja vaikuttavuuksista tutkimusten valossa
● Saada tietoa terapiasuhteen syntymisen edellytyksistä sekä siitä, mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
Sisältö
   

Koulutuksen sisältö:
● Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
● Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
● Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
● Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
● Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
● Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
● Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
● Opinnäytetyö


Seminaaripäivien sisällöt
(ajankohdat vahvistuvat myöhemmin)


24.-25.4.2017
● Orientoiva aloitusseminaari
(koulutusprosessin esittelyä; ryhmäytyminen)
● Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja oma persoona työvälinenä

22.-23.5.2017

● Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä
● Kriisit ja traumat; teorian ja hoidon perusteet

21.-22.8.2017
● Lapsen psyykkinen kasvu ja kehitys
● Nuoren psyykkinen kasvu ja kehitys

18.-19.9.2017

● Vanhemmuus, psyykkinen kasvu ja kehitys
● Perheen psyykkinen kasvu ja kehitys

16.-17.10.2017

● Lasten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
● Nuorten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt

20.-21.11.2017

● Aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
● Lasten mielenterveys ja hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
Opinnäytetyön ohjaus

11.-12.12.2017

● Nuorten mielenterveys ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
● Aikuisten mielenterveys ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

22.-23.1.2018

● Psykoterapian yleiset ja erityiset vaikuttavuustekijät
● Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa ja mitä ominaisuuksia terapeutilta edellytetään

19.-20.2.2018
● Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
● Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä


19.-20.3.2018
● Päättötöiden esittäminen
Koulutuksen päätös; todistusten jako ja kahvit

Kouluttajat
   

Sari Takkinen, TtK, psykoterapeutti, työnohjaaja, EMDR-terapeutti
Sirpa Kaakinen
, LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET

Suoritustapa
   

Koulutuksen toteutus ja rakenne:
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Lisätietoja hakeutumisesta
   

Hae koulutukseen mukaan täyttämällä liitteistä löytyvä hakulomake!

Hakulomake palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon. Lomakkeen voi lähettää postitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi

Muu informaatio
   

Koulutuksesta vastaavat yhteisöt
Mikkelin kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksen kanssa psykoterapian perusteet – täydennyskoulutusohjelman. Suomen mielenterveysseuralla on vahva kokemus psykoterapiakoulutusten järjestämisestä jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta.

Tiedostot     2017_hakulomake__psykoterapian_perusteet_30_op.doc
Hinta
   

Koulutuksen kokonaishinta 2950 €. Mikkelin kesäyliopisto laskuttaa opintomaksun neljässä erässä.

Kysy oppisopimuskoulutus mahdollisuudesta oman paikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

Ilmoittautumiset
    18.04.2017 mennessä
Peruutusehdot
   

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 10.4.2017 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.


   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje