Tukioppilaiden peruskoulutus 27.-28.4.2018Ilmoittaudu koulutukseen
Aika
    27.04. - 28.04.2018

pe-la 27.-28.4.2018, perjantaina klo 9.00–15.30 ja lauantaina klo 9.00–14.00

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto,
Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus
50100 MIKKELI
Kohderyhmä
   

Tukioppilaana toimimisesta kiinnostuneet oppilaat. Tukioppilaiden tulee olla vähintään kahdeksasluokkalaisia.

Tavoite
    Tukioppilastoiminnan peruskoulutuksessa käsitellään toiminnan perusteita ja tavoitteita sekä tukioppilaan tehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi ryhmädynamiikkaa, ryhmänohjaamista ja erilaisia toimintamuotoja, kuten kiusaamisen ehkäisyä ja somen mahdollisuuksia.
Sisältö
    Tukioppilaana toimiminen
• Nykyinen tukioppilastoiminta ja toimintamuodot
• Tukioppilastoiminnan yleiset tavoitteet
• Tukioppilastoiminnan perusteet ja mandaatti
• Oman koulun tavoitteet tukioppilastoiminnalle

Ryhmäytymisen merkitys tukioppilastoiminnassa
• Tukioppilastoiminta osana koulun hyvää yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä
• Tullaan tutuiksi – ryhmänohjaamisen, tavoitteellisen ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan ymmärtäminen
• Koulun luovan ja myönteisen vuorovaikutuskulttuurin merkitys esim. yksinäisten oppilaiden ja kummiluokan tukemisessa

Kummiluokkatunti
• mitä se voisi pitää sisällään?
• kohderyhmä ja mitä tavoitellaan?

Nettikiusaamiseen puuttuminen
• sosiaalisen median vaarat ja mahdollisuudet

Osallistavaa käytännön ohjausharjoittelua ja
palautetta

Molempina päivinä 45 minuutin lounastauko ja tarvittaessa pienempiä taukoja.
Kouluttajat
   

Tukioppilaskouluttaja Tomi Laamanen

Lisätietoja hakeutumisesta
    Kurssille otetaan 25 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Suunnittelu
Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa.

Järjestäjä
Mikkelin kesäyliopisto
Hinta
    Osallistumismaksu on 40 €, joka sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin.
Ilmoittautumiset
    12.04.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 12.4.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje