Ammatillinen täydennyskoulutus

Mikkelin kesäyliopiston ammatillinen täydennyskoulutus on työssäkäyvän henkilöstön tietojen päivitystä parhain mahdollisin asiantuntijavoimin. Se on työelämälähtöistä ja saman tien työelämään sovellettavissa. Se on työnantajan työntekijälleen tarjoamaa tietojen päivitystä ja näin ollen työnantajan keino huolehtia työntekijänsä ammatillisesta osaamisesta.

Työnantajan on mahdollista saada työntekijän koulutuksesta verovähennys tai muu taloudellinen kannuste (ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva laki 1.1.2014).
Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman ja todentaa toteutuneet koulutuspäivät.

Kesäyliopisto on aina ensimmäisenä toteuttamassa uutta ja ajankohtaista työelämän tarpeista lähtevää koulutusta. On oltava hereillä ja ajassa kiinni. Muutos on työelämässä jatkuvaa. Organisaatiot uudistuvat, käytännöt uusiutuvat, lakeja uudistetaan ja työntekijän on pysyttävä muutoksessa mukana. Kesäyliopisto vastaa nopeasti ja joustavasti työelämän liikahduksista johtuviin tarpeisiin. Koulutukset ovat pääasiassa 1-2 päivän tietopaketteja. Pitkiäkin koulutusohjelmia järjestetään, esimerkkinä työnohjaaja-, fysioterapia- ja psykoterapiakoulutukset. 

Koulutusten sisällön suunnittelussa kesäyliopistolla on apuna laaja asiantuntijaverkosto. Yhteyshenkilöt ja sidosryhmät eri toimialoilla ovat kesäyliopistolle arvokkaita kumppaneita. Tarpeen mukaan järjestämme koulutuksia myös muualla Suomessa.

Avoimen yliopiston laajasta opetustarjonnasta löytyy paljon opintojaksoja, jotka sopivat erinomaisesti myös ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Tarjoamme ajankohtaisia opiskelijoiden tutkintotavoitteeseen opiskeluun soveltuvia ja väyläopintoja tukevia arvosanoja, jotka soveltuvat sellaisenaan myös ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Tarjonnastamme löytyy Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopiston opintoja.

Kerro koulutustoiveistasi, soita tai lähetä sähköpostia toiminnanjohtaja Anne Havukainen puh. 050 367 1449 anne.havukainen(at)mikkelinkesayliopisto.fi
Sulje