Henkilötietojen käsittely – henkilötietolaki, työelämän tietosuojalaki ja julkisuuslaki

Kuvaus
   

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    14.09.2017

klo 9-16

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5, Unica
50100 MIKKELI
Kohderyhmä
   

Koulutus on tarkoitettu henkilötietoja työssään käsitteleville, esimiehille ja muille henkilötietoja koskevasta lainsäädännöstä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskenteleville niin työnantajan edustajille kuin työntekijöille.

Tavoite
   

Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle yksityisyyden suojan, joka käsittää myös henkilötietojen suojan. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio ovat tuoneet mukanaan riskejä yksityisyyden suojan vaarantumisesta. Henkilötietoja on helppo kerätä ja käsitellä, eikä sen enempää tietojen kerääjä kuin tietojen keräämisen kohdekaan aina ole selvillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Koulutuspäivän tavoitteena on selventää ja kerrata henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lainsäädännöllisiä velvoitteita ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä tuoda esille, mitä muutoksia EU-tietosuoja-asetus tuottaa. Henkilötietojen käsittelyn tulee vastata tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, kun sitä ryhdytään soveltamaan toukokuussa 2018.

Koulutuspäivän keskeisiä sisältöalueita ovat henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö, yksityisyyden suoja työelämässä, salassa pidettävät tiedot ja tietojen luovuttamisen periaatteet.

Sisältö
   

OHJELMA

09.00-09.05 Tilaisuuden avaus

09.05-11.30 Perusoikeudet: yksityisyyden suoja, sananvapaus, julkisuusperiaate
Henkilötietojen käsittelyä ohjaavasta lainsäädännöstä
EU:n tietosuoja-asetus: mitä muuttuu?
Henkilötietolain käsitteistö
Henkilörekisterit, rekisteriseloste
Henkilötietojen kirjaaminen, henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset

11.30-12.30 Lounastauko

12.30-14.00 Arkaluonteisten tietojen käsittely
Henkilötunnuksen käsittely
Rekisteröidyn oikeudet

14.00-14.30 Kahvitauko

14.30-16.00 Henkilötietojen säilyttäminen, luovuttaminen
ja salassapito

Yhteenveto päivän teemoista

Kouluttajat
   

HTT Mervi Parviainen

Mervi Parviainen on toiminut Pelastusopiston rehtorina vuodesta 2011. Sitä ennen hän toimi Pelastusopiston koulutusjohtajana, hallinnon yliopettajana ja päällystöopetusyksikön yksikönpäällikkönä. Parviainen on kouluttanut oikeudellisista erityiskysymyksistä ml. henkilötietoja koskeva lainsäädäntö useissa oppilaitoksissa ja organisaatioissa. Hän on kirjoittanut useita hallinnon oppikirjoja ja virkavastuuta käsittelevän julkaisun.

Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa
Anne Havukainen
rehtori
050 367 1449
anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.
Hinta
    180 € sisältää opetuksen, monistemateriaalin ja päiväkahvin.
Peruutusehdot
    Ammatillisissa täydennyskoulutuksissa ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 päivää ennen koulutusta tai jos koulutukselle on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivä, voit perua osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin kuin 10 päivää ennen kurssin alkamista tai ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, perimme 50 % kurssimaksusta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.


Tulostettava versio

Sulje