Hämeen kesäyliopisto logo

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT

KIELIKURSSIT - LANGUAGE COURSES

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

LASTEN KORKEAKOULU

HÄMEEN KIRJOITTAJAKOULU

YLEISSIVISTÄVÄ JA HARRASTEPOHJAINEN KOULUTUS

ITK

 Kurssikorisi sisältö 
Korisi on tyhjä.
Hae koulutusta

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Kasvatustieteet


Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op, TaY


Kuvaus
   

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op ovat Tampereen yliopiston avointa yliopisto-opetusta.

Kasvatustieteet on ennen kaikkea yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine. Sen opiskeleminen soveltuu niin kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus- ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville kuin esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Opinnoista on hyötyä haettaessa erilaisiin ohjaaja- ja opettajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin. 

Sisältö: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden perusopinnoissa perehdytään kasvatuksen historiallisiin ja filosofisiin lähtökohtiin, kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä, ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun näkökulmiin, opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiin sekä kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiin.

Osaamistavoitteet: Kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tieteelliselle tiedonmuodostukselle rakentuva kuva kasvatuksesta, oppimisesta, ja koulutuksesta eri aikoina, eri konteksteissa ja elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelijassa herää kasvatustietoisuus, jonka ansiosta hän osaa arvioida kriittisesti kasvatustieteellistä tietoa ja kykenee tuottamaan uutta tietoa. 

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op suoritetaaan Hämeen kesäyliopistossa lähiopintoina. Lähiopetus on pääosin perinteistä läsnäoloa edellyttävää opiskelua. Lähiopetuksessa opiskelija osallistuu luennoille, pienryhmätyöskentelyyn sekä tentteihin. Lähiopetukseen sisältyy myös itsenäistä työskentelyä kuten kirjallisuuden lukemista ja erilaisten oppimistehtävien tekemistä.  

Aika
    20.05. - 28.10.2017

Lähiopinnot 20.5.-2.9.2017:

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5op

la 20.5. klo 10–15, pe 26.5 klo 17–20, la 27.5 klo 10–15  (15 t),  Jyri Lindén, KT

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5op

pe 9.6. klo 17–20, la 10.6. klo 10–16 ja pe 16.6. klo 17–20 (14t), Jani Pulkki, KM

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5op

pe 30.6. 17–20.15, la 1.7 10–13 ja pe 7.7. 17–20.15 (12 t), Hanna Vilkka, VTT ja pienryhmä la 1.7. 14–16.30 ja la 8.7. klo 10–15 (9 t), Hanna Vilkka, VTT

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op

pe 21.7 klo 17–20, la 22.7 klo 10–15 ja pe 28.7 klo 17–20 (12 t), Jyri Lindén, KT ja pienryhmä pe 4.8. klo 17-20 ja la 5.8. klo  10-15 (9 t), Marikki Arnkil, KM 

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5op

pe 18.8 17.00–20, la 19.8 klo 10-15 ja pe 25.8 klo 17-20 (12 t), Mirka Räisänen, KT ja pienryhmä pe  1.9. klo 17-20 la 2.9. klo 10-15 (9t), Marikki Arnkil, KM ) 

Paikka
    Hämeenlinna, Verkatehdas, (Radiotalo Viipurintie 4 Hämeenlinna, sisäänkäynti Verkatehtaankuja 8, 5. krs).
Kohderyhmä
    Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa yliopistotasoista opetusta, johon voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus vastaa laajuudeltaan ja vaatimuksiltaan Tampereen yliopiston opetusta.
Opintopisteet
    25 op
Sisältö
   

Perusopintoihin 25 op sisältyvät opintojaksot

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5 op

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op

Perusopintojen opetussuunnitelma, Tay

Kouluttajat
    Arnkil Marikki, KM
Lindén Jyri,KT
Pulkki Jani, KM
Räisänen Mirka, KT
Vilkka Hanna, VTT
Suoritustapa
   

Tentit: Tentteihin ilmoittaudutaan tentti-ilmoittautumislomakkeella 10 vrk ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta(ks. ao. opintojakso). Huom. opintojakson KASP3:n suoritustapana on harjoitustyö.

Ks. opintojaksot ja kuulustelujen ajankohdat 2017.

Emoyliopisto
    Tampereen yliopisto
Lisätietoja
    Lisätiedot: Jari Tiainen, puh 0500 711 074, jari.tiainen@hame.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
   

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.  Yksittäisiin opintojaksoihin voi myös erikseen ilmoittaua viimeistään n. viikkoa ennen opetuksen alkua (ks. ao. opintojakso). Lähetämme vahvistuskirjeen sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutusta.

 

Koulutuksessa on vielä tilaa, ota yhteys kesäyliopiston toimistoon!

Hinta
    350 € (opintokokonaisuus 25 op), sisältää Tampereen yliopiston avoimen yliopiston perimän opintomaksun (rekisteröintimaksu) 75 €. Yksittäisen opintojakson hinta on 20 €/opintopiste.

Ilmoittautumiset
    06.06.2017 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5op
    KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5op
    KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5op
    KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op
    KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5op
Peruutusehdot
   

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen avoimen yliopiston opintoihin voidaan perua veloituksetta 10.5.2017 mennessä. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä on ilmoitettava aina sähköpostilla kesäyliopiston toimistoon kesayliopisto@hame.fi.

Mikäli osallistuminen perutaan tai keskeytetään 10.5.2017 jälkeen, opiskelijalta laskutetaan Hämeen kesäyliopiston perumismaksu 70 € sekä katso ko. avoimen yliopiston perumisehdot. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, opiskelijalta laskutetaan koko kurssimaksu.

Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset sekä todistettu yllättävä työttömäksi jäänti kesken kurssin. Maksut eivät ole sidottu opiskelijan opintosuorituksiin vaan opiskelijan opinto-oikeuteen ko. avoimessa yliopistossa. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittumisen jälkeen tehdystä perumisesta ja perumattajättämisestä peritään koko opintojakson maksu.

 

 


   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje