Hämeen kesäyliopisto logo

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT

KIELIKURSSIT - LANGUAGE COURSES

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

LASTEN KORKEAKOULU

HÄMEEN KIRJOITTAJAKOULU

YLEISSIVISTÄVÄ JA HARRASTEPOHJAINEN KOULUTUS

ITK

 Kurssikorisi sisältö 
Korisi on tyhjä.
Hae koulutusta

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op) 2017


Aika
    20.03. - 04.10.2017

1.lähijakso: 20.-21.3.2017
2.lähijakso: 3.-4.5.2017
3.lähijakso: 30.-31.5.2017
4.lähijakso: 22.-23.8.2017
5.lähijakso:3.-4.10.2017.

Lähiopetuspäivät ovat klo 9-16.

Paikka
    Verkatehdas, Hämeenlinna.
Kohderyhmä
    Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia kuten opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa. Koulutukseen voidaan hyväksyä 20 osallistujaa.
Esitiedot
    Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on saada myös välineitä kehittää omaa työtä, työyhteisöä sekä saada menetelmiä jalkauttaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä työympäristöön ja verkostoihin. Osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan. Koulutus antaa osallistujille ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Lisäksi koulutukseen osallistuja saa vahvan neuropsykiatrisen ja ADHD -asiantuntijuuden, jota voi hyödyntää omassa työyhteisössään tai muissa vastaavaa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös välittäjänä ja tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksesta saa Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -pätevyyden
Sisältö
    Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:
• Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
• Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta (lapsuus, nuoruus, aikuisuus)
• ADHD ja Asperger- tyttöjen ja naisen erityisyys
• Muksuoppi ja tulistuvat lapset
• Ratkaisukeskeiset menetelmät nuoren / asiakkaan myönteisen elämänpolun tukemisessa ja löytymisessä
• Arvostava vuorovaikutus ja voimaannuttava valmennus
• Tarinan voima
• Positiivisen psykologian lähestymistapa
• Näkökulmia mindfulnessiin
• Haastavat / erilaiset asiakastilanteet sekä haastava käyttäytyminen
• Näkökulmia masennukseen
• Ratkaisukeskeisiä keinoja päihdeasiakkaan kanssa työskentelyyn
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteitä
• Käytännön keinoja ja menetelmiä valmentajan työhön
• Neuropsykiatrisena valmentajana kehittyminen ja valmentajan hyvinvointi
• Ratkaisu ja voimavarakeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön, työyhteisöihin sekä verkostoihin.
Kouluttajat
    Pääkouluttajana toimii VTM Leena Mannström-Mäkelä, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (TEO) Johdon ja esimiesten työnohjaaja (JTO). Kouluttajalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD -aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä monipuolisesti vaihtelevissa asiakastilanteissa sekä työyhteisöissä.

Pääkouluttaja on kehittänyt Suomessa Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sekä ollut myös luomassa kriteerejä koulutusten sisällöiksi riittävän laadun sekä pätevyyden takaamiseksi.

Koulutuksessa on mukana asiantuntijaluennoitsijana lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi sekä näkökulmaa neuropsykiatrisiin haasteisiin rikastuttavat neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvät kokemusasiantuntijat.
Suoritustapa
    Koulutuksen rakenne ja toteutus:

Koulutuksessa on 5 lähiopiskelujaksoa.

Lähiopiskelu sisältää:
• asiantuntija-alustukset ja luennot
• yhteistoiminnalliset käytännön harjoitukset
• workshop-tyyppinen työskentely
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:
• omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4 kertaa
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• oma valmennusasiakas ( omasta työstä ) ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
• kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Hinta
    Koko koulutuksen hinta on 1850  €, joka laskutetaan kolmessa erässä (erä I ensimmäisen lähijakson jälkeen, erä II kesäkuun lähijakson jälkeen ja erä III viimeisen lähijakson jälkeen syksyllä 2017) Koulutus sisältää koulutuksen materiaaleineen sekä päiväkahvit. Lasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Mikäli samasta työyhteisöstä osallistutaan samaan koulutukseen, ovat ryhmäalennukset perushinnasta seuraavat: 5-9 osanottajaa -5 %, 10-19 osanottajaa -10 %, 20 osanottajaa tai enemmän -15 %. Tarkemmat ohjeet ryhmäilmoittautumiseen saat Hämeen kesäyliopiston toimistosta kesayliopisto@hame.fi.
Ilmoittautumiset
    28.04.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Ilmoittautumisajan jälkeen ilman hyväksyttävää syytä tehdyistä peruutuksista veloittamme peruutusmaksuna 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta ollenkaan tai koulutus keskeytetään, perimme koko osallistumismaksun. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Peruutukset tehdään kirjallisesti osoitteeseen kesayliopisto@hame.fi.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje