Hämeen kesäyliopisto logo

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT

KIELIKURSSIT - LANGUAGE COURSES

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

LASTEN KORKEAKOULU

HÄMEEN KIRJOITTAJAKOULU

YLEISSIVISTÄVÄ JA HARRASTEPOHJAINEN KOULUTUS

ITK

 Kurssikorisi sisältö 
Korisi on tyhjä.
Hae koulutusta

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS


Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa ja se vastaa sisällöiltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa annettua opetusta. Kutsukirje opintoihin lähetetään sähköpostilla n. viikkoa ennen opintojen alkua. Muutokset mahdollisia.

Vastaavuudet: HY=Helsingin yliopisto, UEF=Itä-Suomen yliopisto, JY=Jyväskylän yliopisto, LY=Lapin yliopisto, OY=Oulun yliopisto, TaY=Tampereen yliopisto, TY=Turun yliopisto

Huom. oikeustieteen opintokokonaisuudet / jaksot löydät täältä.Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, JY15.01.2016 - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kirjoittamisen aineopinnot 40/50 op (JY)03.09.2016 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvataiteen perusopinnot 25 op, LY13.01. - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Musiikkiterapian perusopinnot 30 op, JY, 201721.01. - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Finanssioikeuden perusopinnot 25 op, UEFJatkuva haku
Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op, UEFJatkuva haku
Lainvalmistelun perusopinnot 25 op, UEFJatkuva haku
Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, perusopinnot 25 op, verkko-opetus, UEFJatkuva haku
Siviilioikeuden perusopinnot 25 op, UEFJatkuva haku
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot 25 op, UEFJatkuva haku
Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op, UEFJatkuva haku
Yritysjuridiikan perusopinnot, monimuoto, 25 op, UEFJatkuva haku
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op 2017-2019 UEF01.08.2017 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Design Management ja palvelumuotoilu (25 op), LY 2017-201808.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Psykologian perusopinnot 25 op, JY13.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, TY14.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, JY, ryhmänohjausmalli15.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kirjoittamisen aineopinnot 35/50 op (JY) 2017-1915.09.2017 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kauppatieteiden perusopinnot 30 op, UEF20.09.2017 - 31.12.201831.12.2017
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op HY22.09.2017 - 29.05.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kemian perusopinnot 25 op, JY22.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Suomen kieli toisena /vieraana kielenä S2, 30 op, UEF25.09.2017 - 31.12.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op, TY28.09.2017 - 03.05.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Gerontologian perusopintokokonaisuus 26 op, ryhmänohjausmalli, JY28.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JY)13.10.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op 2018-2019 UEFJatkuva haku
Kuvataiteen perusopinnot 25 op 2018, LY 12.01. - 08.12.201829.12.2017
Musiikkiterapian perusopinnot 30 op, JY, 201820.01. - 31.12.201809.01.2018
Kuvataiteen aineopinnot 35 op lv. 2018-2019 LY26.01.2018 - 31.12.201910.01.2018
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op, JY02.02. - 31.12.201823.01.2018
Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
ODKA402 Draamaopettajuuden rakentuminen 1 op 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA405 Oppimisportfolio 1 op 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA422 Dramatisointi 3 op 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA451 Projekti I 2 op 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA452 Projekti 2 4 op 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA461 Opinnäyte 6 op 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA471 Valinnaiset opinnot I 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA472 Valinnaiset opinnot II 15.01.2016 - 31.12.2017
ODKA473 Valinnaiset opinnot III15.01.2016 - 31.12.2017
Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op, 2017 UEF01.01. - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
ayUKUV0601 Praktikum II (10 op) 28.01. - 31.12.2017
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op, UEFJatkuva haku
Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5op UEFJatkuva haku
Johdatus oikeustieteeseen 2 op 2017, UEFJatkuva haku
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op, UEF 2017-2018Jatkuva haku
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, UEFJatkuva haku
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, UEFJatkuva haku
Oikeustieteen ABCJatkuva haku
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, UEFJatkuva haku
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5op, UEFJatkuva haku
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5op, verkko-opinnot 2017-2018, UEFJatkuva haku
Sopimusoikeus 5 op 2017, UEFJatkuva haku
Valtiosääntöoikeus 5 op, UEFJatkuva haku
Vero-oikeuden perusteet 5 op, UEFJatkuva haku
Virkamiesoikeus 5 op, UEFJatkuva haku
Yksityisoikeuden perusteet 5 op, UEFJatkuva haku
Yleishallinto-oikeus 5 op, UEFJatkuva haku
Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 opJatkuva haku
Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op, UEFJatkuva haku
PSYP110 Kehityspsykologia I13.09. - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Harjoittelu, 5 op25.09.2017 - 31.12.2018
Kulttuurienvälinen viestintä, 6 op25.09.2017 - 31.12.2018
Lauseoppi I, 5 op25.09.2017 - 31.12.2018
Suomi oppijan näkökulmasta 2 op25.09.2017 - 31.12.2018
Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 7 op25.09.2017 - 31.12.2018
Äänne- ja muoto-oppi, 5 op25.09.2017 - 31.12.2018
Johtamisen perusteet 6 op28.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op, UEF28.09.2017 - 31.07.2018
Työyhteisö ja osaaminen 7 op, UEF28.09.2017 - 31.07.2018
Työympäristö 4 op, UEF28.09.2017 - 31.07.2018
Yhteenveto 3 op, UEF28.09.2017 - 31.07.2018
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op UEF06.10. - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Laskentatoimen perusteet 6 op02.11.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Informaatio-oikeus 5 op, UEF04.11.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Palvelujen markkinointi (5 op) - ayYMAR110310.11.2017 - 20.01.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kohti tutkivaa työtapaa (P5), 5 op, HY11.11.2017 - 08.01.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
KEMP113 Kemian perusteet 3, epäorgaaninen kemia (5 op)24.11.2017 - 20.01.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op, UEF01.12.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Muotoilu liiketoiminnassa (3 op) - ayUYRJ021915.12.2017 - 27.01.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
KEMP1160 Biologinen kemia 1 (2 op)01.01. - 31.07.2018
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I10.01. - 21.03.201819.12.2017
TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4 op)11.01.2018
Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op TY11.01. - 01.02.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Markkinoinnin perusteet 6 op11.01. - 31.07.201804.01.2018
ayUYLE0206 Kuvan rakentamisen perusteet 4 op 12.01. - 18.01.201829.12.2017
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa (P4), 5 op, HY12.01. - 26.02.201830.12.2017
KIKA418 Proseminaari 4 op12.01. - 28.04.201801.01.2018
KIKA419 Kandidaatintutkielma 6 op12.01. - 31.05.201801.01.2018
KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen 5 op13.01. - 24.02.201831.12.2017
MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op)20.01.2018
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op (KASA3169), TY24.01. - 31.01.2018
KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 26.01. - 28.01.201816.01.2018
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu 2 op02.02. - 17.02.2018
ayUTAK0115 Värioppi 4 op 02.02. - 09.03.201819.01.2018
KEMP112 Kemian perusteet 2, yleinen kemia 2 (5 op) 02.02. - 24.03.201825.01.2018
ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle 3 op02.02. - 01.04.2018
ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma02.02. - 31.08.2018
ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma 3 op02.02. - 31.10.2018
TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus (3 op)03.02.2018
Palvelumuotoilun metodit; yritys-case (4 op) - ayUYRJ022809.02. - 14.04.201801.02.2018
MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op)10.02. - 10.03.2018
Muutoksen johtaminen 5 op, TY12.02. - 05.03.201829.01.2018
English Academic Reading Skills for Law 4 op 2018, UEF12.02. - 16.04.201801.02.2018
Rahoituksen perusteet 6 op15.02. - 31.07.201808.02.2018
KIKV1002 Proosa 16.02. - 18.02.201806.02.2018
Ennakkopäätösanalyysi 5 op 2018, UEF16.02. - 21.04.201801.02.2018
Rasismin historia 3 op TY22.02. - 08.03.2018
Oppimisen ja opetuksen perusteet (P3), 5 op, HY01.03. - 09.04.201815.02.2018
TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta (3 op)06.03. - 14.04.2018
Strateginen muotoilu (4 op) - ayMTEO031509.03. - 07.04.201801.03.2018
ODKP1150 Improvisaatio ja liike 3 op09.03. - 31.05.2018
Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op (KTL_0014), TY15.03. - 05.04.201801.03.2018
Ympäristönsuojeluoikeus 5 op, UEF16.03. - 17.03.201805.03.2018
KIKP2011 Kirjoittaja lukijana 16.03. - 18.03.201806.03.2018
ayUTAK0117 Maalaus 4 op 16.03. - 22.04.201802.03.2018
Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op TY22.03. - 05.04.2018
KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät 5 op 23.03. - 24.03.201809.03.2018
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet03.04. - 23.05.201827.03.2018
MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op)07.04. - 05.05.201801.04.2018
Julkisten palveluiden palvelumuotoilu (3 op) - ayUYRJ022007.04. - 19.05.201801.04.2018
KEMP114 Kemian perusteet 4, orgaaninen kemia (6 op)13.04. - 19.05.201805.04.2018
KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen 5 op14.04. - 12.05.201801.04.2018
Lainvalmistelu 5 op, UEF14.04. - 31.12.201802.04.2018
Henkilöstöjohtaminen 5 op, TY16.04. - 03.05.201802.04.2018
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (P2), 5 op, HY17.04. - 29.05.2018
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op19.04. - 31.07.201812.04.2018
KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 20.04. - 22.04.201810.04.2018
Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op, UEF25.04. - 06.06.201815.04.2018
TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op)27.04. - 28.04.2018
ayUTAK0116 Havaintopiirustus 4 op 27.04. - 16.06.201813.04.2018
MTEP032 Kokemuksellinen osuus (5 op)06.05. - 29.09.2018
MTEP033 Kirjallinen työ (5 op)06.05. - 24.11.2018
ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi18.05. - 31.05.2018
TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa (4 op)25.05. - 07.06.2018
KIKA 407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A 25.05. - 16.06.201811.05.2018
Kandidaattiseminaari 10 op (yhteinen kaikille oikeustieteiden pääaineille), UEF26.05. - 12.08.201810.05.2018
ODKP1160 Näyttelijän ja ohjaajantyö 2op24.08. - 22.09.2018
KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op 31.08. - 29.09.201815.09.2018
MTEP021 Musiikkipsykologia I (3 op) 01.09.2018
ayUTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op 07.09. - 27.10.201824.08.2018
MTEP022 Musiikin kehityspsykologia I (2 op)15.09.2018
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen 2 op05.10. - 27.10.2018
TAIA401 Tutkimusvalmiudet 5 op 26.10. - 01.12.201812.10.2018
ayUTAK0118 Taidegrafiikka 4 op09.11. - 01.12.201826.10.2018
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana 5 op16.11. - 31.12.2018
ayUYLE0229 Portfolio 1 op 07.12. - 08.12.201823.11.2018
KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 11.01. - 13.04.201928.12.2018

Sulje