in english

Koulutustarjonta >>


Klikkaamalla Koulutus, Ajankohta tai Viimeinen ilmoittautuminen otsikkoja, voit muuttaa koulutusten esittämistapaa mieleiseesi järjestykseen.


Koulutuskokonaisuudet

Koulutus Ajankohta Viimeinen Ilmoittautumispvm
Hallinto-oikeuden perusopinnot ( 25 op) 2017-2018, UEF01.08.2016 - 31.12.201730.11.2017
Kasvatus ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot (35 op) 2017-2019, UEF01.09.2016 - 31.07.2019Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Opetushallinnon perusopinnot (25 op) 2017-2018, UEF19.05. - 31.12.201730.11.2017
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot (25 op) 2017-2018, UEF18.08. - 31.12.201730.11.2017
Ympäristöoikeuden perusopinnot (25 op) 2017-2018 UEF18.08.2017 - 31.12.201817.09.2016
Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) 2017-2018, UEF01.09.2017 - 31.12.201810.09.2017
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) 2017-2018, UEF01.09.2017 - 31.12.201810.09.2017
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (25 op), 2017-2018, UEF01.09.2017 - 31.12.201817.09.2017
Siviilioikeuden perusopinnot (25 op) 2017-2018, UEF01.09.2017 - 31.12.201817.09.2017
Sosiaalityön perusopinnot (25 op) 2017-2018, UEF 01.09.2017 - 31.12.201811.09.2017
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op) 2017-2018, UEF01.09.2017 - 31.12.201810.09.2017
Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) 2017-201918.08. - 31.07.201930.11.2017

Yksittäiset koulutukset

Koulutus Ajankohta Viimeinen Ilmoittautumispvm
Ekaloikka - TVT opetuksen pedagogisena työvälineenä (10 op)08.12.2016 - 20.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Itsenäistyvä Suomi - juhlavuoden luentosarja Savonlinnassa 201707.02. - 07.11.2017Jatkuva haku
Johdatus oikeustieteeseen (2 op) , UEF01.09.2017 - 31.07.2018Jatkuva haku
Ikoinniemen seudun venäjän kielen jatkokurssi 2 (18 h). 01.09.2017 - 31.12.2018Jatkuva haku
MODITI - Monilukutaito, digitaalinen tuottaminen ja tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen käytännöissä, 10 op , VIELÄ MUUTAMA OPISKELUPAIKKA!04.10.2017 - 15.11.2018Jatkuva haku
Murto-, desimaali- ja prosenttiluvut – miten yhdistän aiheiden opetusta?02.11.201725.10.2017
Virtuaalitodellisuus osaksi oppimista ja opetusta - Oppilaat VR/360°-oppimisympäristöjen tuottajina (6 h),14.11. Varkaudessa, 15.11. Mikkelissä ja 16.11. Juvalla 14.11. - 16.11.201731.10.2017
Ihmetys ja argumentointi luonnontieteiden opetuksessa16.11.201705.11.2017
Matemaattisen minäpystyvyyden kohentaminen alakoulussa16.11.201705.11.2017
3D -taidot peruskoulussa. Koulutus Pieksämäellä 21.11., Mikkelissä 22.11., Savonlinnassa 23.11.21.11. - 23.11.201707.11.2017
Ymmärrystä laskutoimituksiin - etenkin jakolaskuun. AAMUPÄIVÄKOULUTUS22.11.201712.11.2017
Ymmärrystä laskutoimituksiin - etenkin jakolaskuun. ILTAPÄIVÄKOULUTUS22.11.201712.11.2017
Minä kuulun mukaan! Miten vahvistetaan lapsen ja nuoren kiinnittymistä kouluyhteisöön? Maksuton koulutus perusopetuksen henkilöstölle23.11.201705.11.2017
Ohjaus kuuluu kaikille – ohjauksen kehittämishanke varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen 10 op, koko opintokokonaisuus 23.11.2017 - 15.11.2018Jatkuva haku
Minä kuulun mukaan! Miten vahvistetaan lapsen kiinnittymistä päiväkodin yhteisöön? Maksuton koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle15.01.201816.12.2017
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä17.01.201822.12.2017
Minä mahdollisuuksien edessä - tukea nuoren nivelvaiheen ohjausprosessiin. Maksuton koulutus perusopetuksen henkilöstölle26.01.201822.12.2017
Julkisuus ja tietosuoja kunnissa13.02.201804.02.2018
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kunnassa ja kuntakonsernissa16.02.201804.02.2018
Verkkokirjoittamisen koulutus14.03.201804.03.2018
Minä pystyn! Käytännön työvälineitä haastaviin tilanteisiin koulussa. Maksuton koulutus perusopetuksen henkilöstölle21.03.201811.02.2018
Minä pystyn! Käytännön työvälineitä haastaviin tilanteisiin varhaiskasvatuksessa. Maksuton koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle21.03.201811.02.2018


Sulje