in english

Koulutustarjonta >>

Ohjaus kuuluu kaikille – ohjauksen kehittämishanke varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen 10 opIlmoittaudu koulutukseen
Kuvaus
   

Koulutukseen muodostetaan kaksi lähiopetusryhmää: esiopetuksen/varhaiskasvatuksen ryhmä (ryhmä 1) ja perusopetuksen ryhmä (ryhmä 2). Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se käynnistyy molemmissa ryhmissä yhteisellä webinaarilla 19. syyskuuta 2017. Lähiopetus toteutetaan Etelä-Savossa. Koulutuksen työvälineet ja oppimisympäristöt otetaan käyttöön ennen ensimmäistä webinaaria. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmässä opiskelee 15 opiskelijaa ja perusasteen ryhmässä 20 opiskelijaa 8 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, joka on jaksotettu väljästi noin vuoden aikajänteelle ja se päättyy syksyllä 2018. Lisäksi perusasteen opettajilla opinnossa on mahdollisuus suorittaa keväällä 2018 2 opintopisteen laajuinen Minä mahdollisuuksien edessä -koulutusosio, joka tarjoaa eväitä tukea ja ohjata nuoren jatko-opiskeluun siirtymistä toiselle asteelle.

Aika
    19.09.2017 - 15.11.2018
Paikka
   

Varhaiskasvatuksen lähiopetusryhmä kokoontuu Pieksämäellä (ryhmä 1) ja perusopetuksen lähiopetusryhmä Mikkelissä (ryhmä 2). Lähiopetuspaikkakuntia voidaan vielä tarvittaessa muuttaa sen mukaan, mistä on enemmistö ilmoittautuneista.

Kohderyhmä
   

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstölle ja tukihenkilöstölle, ja se on osallistujille maksuton.

Sisältö
   

Koulutusosiot:

Minä kuulun mukaan! Koulutusosio (3op) avaa näkökulman siihen, miten päiväkodissa ja koulussa vahvistetaan lapsen ja nuoren kiinnittymistä yhteisöön toiminnallisesta, tunneperäisestä ja kognitiivisesta ulottuvuudesta käsin.

Minä pystyn! Koulutusosio (5op) tarjoaa käytännön työvälineistä haastaviin tilanteisiin neljän teema-alueen kautta, joita ovat tunnetaidot ja pedagogiikka, ratkaisukeskeinen ohjaus, positiivinen pedagogiikka ja lapsia ja nuoria osallistava toimintakulttuuri. Molempien ryhmien opiskelua ja kehittämistehtävää tukee ja ohjaa oma ryhmätuutori.

Minä mahdollisuuksien edessä! (2 op) on ajoitettu keväälle 2018, kun peruskoulunsa päättävät oppilaat ovat tulevaisuuden valintojen edessä. Koulutusosioissa asiantuntijat tarjoavat tukea ohjausprosessiin sekä selvittävät koulutuksen muutosta.Koulutukseen liittyy case-työskentely, jonka avulla opettajat saavat eväitä auttaa ja kannustaa tukea tarvitsevan nuoren nivelvaiheen ohjausprosessiin ja jatko-opintopolun suunnitteluun ja koulutukseen hakeutumiseen. Koulutuksessa nuoren jatko-opintopolkua vahvistetaan sekä ammatilliselle toiselle asteelle että lukio-opintoihin. Koulutus on tarkoitettu kaikille perusasteen opettajille sekä opintojen ohjaajille. Huom! Koulutusosioon erillinen haku!

Kouluttajat
   

- Anu Kokkonen, konsultoiva erityisluokanopettaja, lastenpsykiatrinen sairaalaopetus, Mikkelin kaupunki

- Virpi Suomalainen, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, KM

- Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, puheterapeutti, KM (Valteri, Mikkeli)

- Henna Ropponen, kuraattori, sairaanhoitaja (AMK), työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja (Valteri, Mikkeli)

- Miia Herranen, konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Maltti- ja Art-ohjaaja (Valteri, Mikkeli)

- Marja Teräväinen, Etelä-Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö

- Hanna Hjelt, väitöstutkija, KM, LTO, montessoriopettaja (AMI), päivähoitoyksikön johtaja, Tampere

Tutorit: Ulla Peräkorpi, KM, suunnittelija (ryhmä 1) ja Veera Pitkänen, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, KM (Valteri, Mikkeli) (ryhmä 2)

Suoritustapa
   

RYHMÄ 1, Varhaiskasvatus, esiopetus (15 osallist.) ja RYHMÄ 2 (perusopetus 20 osallistujaa). Koulutuksen kulku on ryhmille lähes samanlainen.

Minä kuulun mukaan! Koulutusosio (3op)

WEBINAARI 19.9.17 klo 13.-15, päiväkotiin ja kouluun kiinnittyminen, Tiina Pilbacka-Rönkä, (Ryhmä 1+2)

LÄHIOPETUS 11.10.17 klo 9-15 (ryhmä 1) varhaiskasvatuksen merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä, Hanna Hjelt

LÄHIOPETUS 12.10.17  klo 9-15 (ryhmä 2) koulun merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä, Anu Kokkonen

ETÄOPETUS Kehittämistehtävän suunnitelman esittäminen omassa ryhmässä , ryhmä 1 ja ryhmä 2,  30.11.17 .klo 9-12. tutorit

ETÄOPETUS ryhmä 1 ja ryhmä 2, 13.2.18 klo 9-12. tutorit

 

Minä pystyn! Koulutusosio (5op)

WEBINAARI 21.3.18 klo 12-15  Lapsen ja nuoren yksilöllisyyden huomioiminen ja tukeminen sekä positiivisen minäkuvan vahvistaminen (ryhmä 1+ ryhmä 2), Anu Kokkonen

LÄHIOPETUS Ratkaisukeskeinen ohjaus varhaiskasvatuksessa 10.4.18 (ryhmä 1) ja perusopetuksessa 11.4.18 (ryhmä 2) klo 9.-15, Miia Herranen ja Henna Ropponen.

LÄHIOPETUS  Positiivinen pedagogiikka ja tunnetaidot varhaiskasvatuksessa, 7.5.18 (ryhmä 1) ja perusopetuksessa  8.5.18 klo 9.-15 (ryhmä 2), Anu Kokkonen

ETÄOPETUS  ryhmä 1+ ryhmä 2, 23.8.18 klo 9-12. Tutorit

LÄHIOPETUS Oppilaita osallistava toimintakulttuuri, 11.9.18 (ryhmä 1) ja  12.9.18 (ryhmä 2) klo 9.-15. Virpi Suomalainen

ETÄOPETUS kehittämistehtävien esittely omassa ryhmässä, ryhmä 1 + ryhmä 2,  9.10.18 klo 9-12. Tutorit.

 

Koulutuksen aikana jokainen osallistuja tekee juuri omaan tarpeeseensa soveltuvan, oman työn ajankohtaiseen caseen perustuvan kehittämistehtävän. Sen lisäksi opiskelijat laativat Opetushallituksen Hyvät käytännöt -portaaliin vietävän kuvauksen siitä, miten Ohjaus kuuluu kaikille -ajattelua voidaan helposti toteuttaa.

 

Minä mahdollisuuksien edessä 2 op (20 osallistujaa)

Lähipäivät 23.1. ja 15.2.2018 klo 9.-15. Marja Teräväinen ja Virpi Suomalainen

Lisätietoja hakeutumisesta
   

ILMOITTAUTUMISOHJEET: Merkitse kohtaa lisätietoja, kumpaan ryhmään ilmoittaudut (esiopetus/varhaiskasvatus vai perusopetus). Perusopetuksen ryhmään hakeva ilmoita myös osallistutko opintojaksoon Minä mahdollisuuksien edessä 2 op. Jos ilmoittaudut vain tähän em. jaksoon, merkitse sekin selvästi.

Hinta
    Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.
Ilmoittautumiset
    05.09.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä (5.9.2017), emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin ilman hyväksyttävää syytä peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 100 euron peruutusmaksun. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje