in english

Koulutustarjonta >>

MODITI - Monilukutaito, digitaalinen tuottaminen ja tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen käytännöissä (10 op)Ilmoittaudu koulutukseen
Aika
    04.10.2017 - 15.11.2018
Kohderyhmä
    Lapin yliopisto ja Savonlinnan kesäyliopisto toteuttavat yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman MODITI-koulutuksen. Koulutus on rakennettu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille. Koulutus toteutetaan rinnakkain kolmella paikkakunnalla: Rovaniemi, Iisalmi ja Savonlinna. Etäopiskelu toteutetaan kaikille yhteisenänä opetuksena verkossa ja lähiopetus rytmittyy kullekin ryhmälle luontevaksi kokonaisuudeksi. Iisalmen ja Savonlinnan lähiopetusryhmiin ilmoittaudutaan Savonlinnan kesäyliopiston kautta alla olevalla sähköisellä lomakkeella.
Tavoite
    Uudet opetussuunnitelmat toivat laaja-alaisen osaamisen myös osaksi pienten lasten ja koululaisten pedagogiikkaa, ja siksi olemme valmistelleet koulutuskokonaisuuden, jonka työskentelyssä korostuu vuorovaikutus, luovuus, oivaltaminen, toimijuus ja osallisuus monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian pedagogisissa käytännöissä.

Koulutuksen tavoitteena on avata monilukutaidon monimuotoista maailmaa ja antaa monipuolisia välineitä sen tutkimiseen yhdessä lasten kanssa. Koulutus vahvistaa osallistujan omaa suhdetta monilukutaitoon, jota lähestytään eri modaliteettien (tekstin, kuvan, videon, animaation, audion, musiikin) suunnasta ja niitä yhdistäen.
Sisältö
   

Työskentelymenetelmät: Koulutus on rakennettu moduuleiksi ja työskentely on monimuotoista. Yhteinen monilukutaidon ja lasten digitaalisen kulttuurin tausta opiskellaan koulutuksen käynnistävässä johdanto-osuudessa etäopintoina ja siihen sisältyy myös verkkoluento. Verkkotyöskentelyssä keskustellaan ja jaetaan mm. ajankohtaisia aihepiiriin liittyviä ilmiöitä sekä alan tutkimusta. Lähiopetuksessa harjoitellaan konkreettisesti erilaisia osallistavan tuotannon tapoja mobiilin, pelillisen ja leikillisen oppimisen näkökulmasta, jotta käytännön opetuskokeilut voidaan toteuttaa lapsiryhmissä.

 

Moduuli I Lasten ja nuorten digitaalinen kulttuuri ja monilukutaidon pedagogiikka (2op)

Osioissa tarkastellaan digitaalisen kulttuuriin ja monilukutaidon pedagogiikkaan liittyvän tutkimuksen avulla lasten ja nuorten toimijuutta, monilukutaidon ja tuottamisen kompetensseja. Lisäksi tarkastellaan opetuksen, oppimisen ja oppimisympäristöjen muutosta kun näkökulmaksi valitaan osallisuuden pedagogiikka. Osiossa harjoitellaan suunnittelemaan ja arvioimaan opetuskokeiluja tutkimalla erilaisia tuotoksia ja käytettävissä olevia avoimia resursseja. Osio toteutetaan monimuoto-opetuksena ja yhteiset ryhmien väliset osiot ja ohjaus toteutetaan videovälitteisesti.

 

Moduuli II Tarinankerronta ja tuottaminen osana monilukutaitoa (4 op) Osiossa harjoitellaan osallisuuden pedagogiikkaa käytännössä tuottamalla

Lähtökohtana on lasten spontaani tarinankerronta voimavarana ja ilmaisumuotona. Osiossa heittäydytään rohkeasti kerrontaan ja opitaan hyödyntämään tarinankerrontaa monilukutaidon pedagogisena instrumenttina. Tuotoksia ovat mm. viherkangas -toteutukset, eKirjat, animaatiot, sarjakuvat, piirrokset, pelit, musiikkiesitykset, jatkokertomukset, kuunnelmat, joita toteutetaan eri menetelmiä ja tekniikoita yhdistämällä. Osioon sisältyy neljä työpajatyyppistä lähiopetuspäivää sekä opetuskokeilu omassa opetuksessa/lapsiryhmässä.

 

Moduuli III Laaja-alaisen osaamisen oppimisympäristöt (4 op)

Opetussuunnitelma painottaa oppimisympäristöjen merkitystä myös lapsen osallisuuden näkökökulmasta. Koulutusosio korostaa varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen voimavaroja: lasten luontaisia tapoja toimia, leikkiä, liikkua, taiteilla, ilmaista, tutkia ja havainnoida. Yhdessä tehty/oivallettu/koettu/havaittu kehittää lasten sosiaalisia taitoja lujittaa ryhmädynamiikkaa ja osallisuutta. Luonnosta ja rakennetusta miljööstä voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Koulutuksessa tarkastellaan, miten “ympärillä oleva” toteuttaa luontevasti varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja jalkaudutaan ympäristöön, ja hyödynnetään mobiili- ja pelillisen oppimisen menetelmiä. Koulutusosioon sisältyy neljä työpajatyyppistä lähiopetuspäivää sekä opetuskokeilu omassa opetuksessa/lapsiryhmässä.

Kouluttajat
    Teemu Moilanen, Ilona IT Oy ja asiantuntija Maj-Britt Kentz
Suoritustapa
   

ETÄ- JA LÄHIOPETUSPÄIVÄT (IS=Iisalmi, SLN=Savonlinna)

MODUULI I, etäpäivä 4.10.17 klo 9.30-15.00 (IS+SLN)

MODUULI II, lähipäivä 12.10.17 (IS Kulttuurikeskus, 270 Anna Sahlstenin luokka ) ja 11.10.17 (SLN, Kaupunginkirjasto Joel, kokoustila Miitti), klo 9.30-15.00

MODUULI II, lähipäivä 22.-23.11.17 (Iisalmi, Kulttuurikeskus, 270 Anna Sahlstenin luokka ) ja 2.11.17 (SLN, Puistokatu 5, 3.krs), klo 9.30-15.00

MODUULI I, etäpäivä, 4.12.17 klo 13-15 (IS+SLN)

MODUULI I, etäpäivä, 9.1.18 klo 13-15 (IS+SLN)

MODUULI I etäpäivä, 15.2.18 klo 13-15 (IS+SLN)

MODUULI II +III, lähipäivät 13.-14.3. klo 9.30-15.00 (IS) ja MODUULI II lähipäivä 15.3.18 klo 9.30-15 (SLN)

MODUULI III, lähipäivät 10.-11.4.18 klo 9.30-15.00 (IS) ja MODUULI II 12.4.18 lähipäivä klo 9.30-15.00 (SLN)

MODUULI III, lähipäivä 8.5.18 klo 9.30.-15.00 (IS) ja MODUULI III 9.5.18 lähipäivä klo 9.30-15.00 (SLN)

MODUULI III lähipäivät SLN, 16.8., 13.9 ja 11.10.18 klo 9.30-15.00

Lisätietoja
    Rehtori Raili Kontinen, 044 7730 996 tai raili.kontinen@savonlinna.net
Lisätietoja hakeutumisesta
   

ILMOITTAUTUMISOHJEET: Merkitse kohtaa lisätietoja, kumpaan lähiopetusryhmään ilmoittaudut, Savonlinnaan vai IIsalmeen.

Muu informaatio
    KOULUTUS ALKAA SUUNNITELLUSTI. ON MAHDOLLISTA OSALLISTUA MYÖS YKSITTÄISIILLE OPINTOJAKSOILLE.
Hinta
   

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku
Peruutusehdot
    Koulutuksen viimeinen varsinainen ilmoittautumispäivä oli 17.9. Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä (17.9.2017), emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin ilman hyväksyttävää syytä peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 100 euron peruutusmaksun. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

   
Huom!
   
Kurssi on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje