Snellman-kesäyliopisto - Ilmoittautuminen

Digiopus – digitaalisen kirjoittamisen ja lukemisen koulutusIlmoittaudu koulutukseen
Kuvaus
   

Toteutamme jo kuudennen kerran tämän koulutuksen, joka on ollut menestys sekä toteutustavaltaan että sisällöltään! Aikaisemmin tämä koulutus toteutettiin nimellä "Digitaalisten oppimateriaalien tuotantokoulutus" ja siihen on tähän mennessä osallistunut 481 henkilöä. Tässä poimintoja palautteista:

"Tällaiset verkkokurssit on loistava tapa päästä kuulemaan alan huippuammattilaisia matkustamatta mihinkään."

"Anne ja Kari huomioivat hienosti chattia luentojen aikana, syntyi aito vuorovaikutuksen ja läsnäolon tunne vaikka opiskelu kokonaan verkossa."

"Tuntui kuin kurssille olisi syntynyt oma 'henki', ihmiset jakoivat osaamistaan ja huumorikin kupli."

Harva opettaja pärjää työssään tuottamatta myös omaa oppimateriaalia. Tänä päivänä oppimateriaalien tuotanto ja esitystapa muuntuu kovaa vauhtia digitaaliseen muotoon. Sen etuja ovat helppo jakaminen, reaaliaikainen päivitettävyys ja kustannustehokkuus.

Nykyiset välineet mahdollistavat eri päätelaitteille skaalautuvien materiaalien tuottamisen ilman graafisten suunnittelijoiden tai muiden erityisammattilaisten apua. Välttämätöntä ei ole myöskään syvällinen perehtyneisyys tietotekniikan saloihin. Kiinnostus päivittää oppimateriaalit nykyaikaiseen muotoon ja opetussisältöjen tuntemus riittää!

Aika

to 2.11.2017 klo 15.00-16.30
to 9.11.2017 klo 15.00-16.30
to 16.11.2017 klo 15.00-16.30
to 23.11.2017 klo 15.00-16.30
to 30.11.2017 klo 15.00-16.30

Koulutukseen osallistutaan verkossa, eli tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys, kaiuttimet tai kuulokkeet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita, eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista.

Verkkoluennot tallennetaan, joten voit katsoa ne myös jälkikäteen.

Kohderyhmä

Opettajat eri koulutusasteilla ja -muodoissa. Koulutus soveltuu myös kaikille digitaalista julkaisemista suunnitteleville ja tekeville sekä aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajat

Verkkotutkija Kari A. Hintikka ja verkkopedagogi Anne Rongas

Kari A. Hintikka on tutkinut ja käyttänyt internetiä työssään vuodesta 1990. Hänellä on laaja asiantuntemus internetin ja digitaalisen maailman ilmiöistä. Hintikan erityisalaa ovat internet-palvelujen ja -sisältöjen konsepti- ja käytettävyyssuunnittelu sekä tulevaisuuden ennakointi. Kari A. Hintikka on tietokirjailija ja työskentelee Otavan Opistossa.

Anne Rongas on aineenopettaja ja opettajankouluttaja, joka on kirjoittanut blogeja vuodesta 2004 ja kouluttanut yhtä kauan opettajia hyödyntämään internetin ja mobiiliviestimien mahdollisuuksia. Hän on erityisesti paneutunut aktiivisen, yhteisöllisen ja avoimen oppimisen edistämiseen. Anne Rongas työskentelee Otavan Opistossa.

Verkkotutkija Kari A. Hintikka ja verkkopedagogi Anne Rongas

Kari A. Hintikka on tutkinut ja käyttänyt internetiä työssään vuodesta 1990. Hänellä on laaja asiantuntemus internetin ja digitaalisen maailman ilmiöistä. Hintikan erityisalaa ovat internet-palvelujen ja -sisältöjen konsepti- ja käytettävyyssuunnittelu sekä tulevaisuuden ennakointi. Kari A. Hintikka on tietokirjailija ja työskentelee Otavan Opistossa.

Anne Rongas on aineenopettaja ja opettajankouluttaja, joka on kirjoittanut blogeja vuodesta 2004 ja kouluttanut yhtä kauan opettajia hyödyntämään internetin ja mobiiliviestimien mahdollisuuksia. Hän on erityisesti paneutunut aktiivisen, yhteisöllisen ja avoimen oppimisen edistämiseen. Anne Rongas työskentelee Otavan Opistossa.

Tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa opettajalle perustiedot digitaalisen oppimateriaalin tuottamisesta. Se soveltuu perusopetuksen, toisen asteen, ammatillisen opetuksen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen opettajille. Koulutusta voi hyödyntää johdantona varsinaiselle materiaalin tuottamiselle ja se antaa materiaalin tuottamiseen liittyvien taitojen lisäksi myös digitaalisten materiaalien lukemiseen liittyviä taitoja. Koulutus toteutetaan kokonaan verkkovälitteisesti, joten voit osallistua siihen haluamastasi paikasta. Luennot tallennetaan, joten niitä voi katsella ja kuunnella myös jälkikäteen.

Sisältö

1. Mitä opettajan on hyvä tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa muodossa? (Intro YouTube)
2. Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa?
3. Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit digitaalisessa oppimateriaalissa, ohjaukselliset ja aktivoivat elementit oppimateriaalissa
4. Oppimateriaalin moniaistisuus: pienillä keinoilla katseltavaa ja kuunneltavaa tekstin rinnalle
5. Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu: pedagoginen muotoilu oppimateriaalissa
6. Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen tekijänoikeuksien kannalta, digitaalisen oppimateriaalin uudistuvat markkinat

Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa?

Tällä jaksolla tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä digitaalista oppimateriaalia sekä siihen mikä pitää huomioida kirjoittamisen tyylissä ja pedagogisissa ratkaisuissa.

 • Digitaaliset oppimateriaalit koulun arjessa
 • yleisimpien tuotantoalustojen esittely
 • muiden soveltuvien ohjelmistojen esittely (kaupalliset ja ilmaiset)
 • laitteistovaatimukset
 • verkkokirjoittamisen erityispiirteet
 • pedagoginen käsikirjoitus ja digipedagogiikka

Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit - ohjaukselliset ja aktivoivat elementit oppimateriaalissa

Digitaaliset oppimateriaalit lähestyvät tai toimivat usein myös oppimisympäristönä. Niiden avulla on mahdollisuus tuottaa uudenlaista vuorovaikutusta ja osallisuutta osaksi oppimisprosessia.

 • oppimateriaalin ulottuvuudet oppimisympäristönä
 • vuorovaikutuksellisuuden ulottuvuuksien ja interaktiivisuuden mahdollistaminen
 • osallisuus oppimissisältöihin
 • erilaisten oppimispolkujen mahdollistaminen

Oppimateriaalin moniaistisuus

Mitä kaikkea digitaalisiin oppimateriaaleihin voi sisällyttää? Käydään mahdollisuuksia läpi esimerkkien kautta.

 • oppimateriaalin rikastamisen tavoite
 • erilaiset elementit ja niiden ominaisuudet
 • linkittäminen, upottaminen, eri tasoille avautuvat sisällöt
 • adaptiiviset ominaisuudet
 • rikastavien aineistojen sijainti

Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu

Laa­du­kas oppi­ma­te­ri­aa­lin­tuo­tan­to edel­lyt­tää laa­tu­kri­tee­rien pää­sään­töis­tä tun­te­mis­ta ja käy­tet­tä­vyy­des­tä huo­leh­ti­mis­ta.

 • laadukkaan oppimateriaalin kriteerit
 • tekninen käytettävyys, testaus
 • oppimateriaalien saavutettavuus
 • esimerkkejä erilaisista ympäristöistä ja materiaaleista

Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen

Tekijänoikeudet, lisenssit ja sananen oman aineiston hinnoittelusta

 • tekijänoikeudet, Creative commons -lisenssit
 • avoimesti lisenssoidun aineiston löytäminen ja käyttäminen
 • oppimateriaalin kuratointi ja yhteistuotanto
 • oman oppimateriaalin hinnoittelu ja julkaiseminen

Lisätiedot

Tutustu kouluttajiin ja koulutuksen aiheeseen videon muodossa: http://youtu.be/IBr-xyOH3Xk
Sama äänitiedostona: http://www.spreaker.com/user/6283639/digikirjoittaminen

Hinta

70,00 €
Jos organisaatiostasi koulutukseen osallistuu isompi ryhmä, voit kysyä ryhmäalennusta: soili.meklin (a) snellmankesayliopisto.fi

Ilmoittautumiset

26.10.2017 mennessä

 

 

Aika
    02.11. - 30.11.2017
Ilmoittautumiset
    31.12.1999 mennessä


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje