Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe


Aika
    09.11. - 11.11.2017

torstai 9.11. klo 10-17
perjantai 10.11. klo 9-17
lauantai 11.11. klo 9-14.30

Paikka
    Turun kesäyliopisto
Kohderyhmä
   

Pari- ja perheterapeutit sekä muut parien ja perheiden kanssa työskentelevät ammattihenkilöt. Sopii myös täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille. Koulutus soveltuu myös niille ammattihenkilöille, joilla on kiinnostusta kehollista työskentelyä kohtaan tai jotka haluavat tutustua syvemmin omaan perhe- ja parisuhdehistoriaan – ja näin syventää oman asiakaskunnan kanssa työskentelyä ja kohtaamista.

Tavoite
   

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitys-harjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että kahden-, kolmen- ja neljänvälisyyttä ihmissuhteissa.

Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa.

Sisältö
   

Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin höystöin. Osallistujille annetaan ennakkoluettavaa, ennakkotehtäviä sekä välitehtäviä koulutuspäivän iltoina.

1. päivän teema: oman lapsuudenperheen hengitys; vanhempien parisuhde ja sisarussuhteet, suhteet sukuun

2. päivän teema: oma nykytilanne; perhe, parisuhde, läheiset kiintymyssuhteet – hengittävät ihmissuhteet

3. päivän teema: pariskuntien ja perheiden kanssa työskentely hengittävän työotteen avulla

Kouluttajat
   Minna Martin
psykologi, psykoterapeutti VET Rauni Nissinen
kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti

Lisätietoja
   

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02-278 1811

Lisätietoja hakeutumisesta
   

Osallistumisen edellytys: Koulutuspäivät muodostavat intensiivisen kokemuksellisen kokonaisuuden ja osallistujilta edellytetään sitoutumista kellonaikoihin. Poissa oleminen ja kesken koulutuksesta poistuminen häiritsee koko ryhmän työskentelyä eikä siksi ole suositeltavaa.

Hinta
    620 euroa
Ilmoittautumiset
    30.10.2017 mennessä

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje