Mentalisaatioon perustuva terapia 2016-2017


Kuvaus
   

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia? 

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla selvillä tasapainoisesti omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Mentalisaation kehitys ymmärretään varhaiseen vuorovaikutukseen kuuluen kiintymyssuhdeteoriasta käsin. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa on kehittynyt riittävän turvallinen kiintymyssuhde, on sen pohjalta spesifisin mentalisaatiota edistävin tekniikoin mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä.

Multimodaalisena hoitona (sisältää yksilöhoidon ohella myös ryhmähoito-osion) MBT edistää potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaalisia taitojaan eri tavalla verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana hoitokokonaisuutta sovellamme YTHS:ssa toteutettavassa mentalisaatioon perustuvassa ryhmähoidossa. Luotettavia, osin uusia mentalisaatiokyvyn mittareita käytämme apuna muutoksen havainnoinnissa.

Aika
    24.11.2016 - 02.03.2017

to 24.11.2016, ke 1.3.2017 ja to 2.3.2017 klo 9.00–16.00

HUOM! Uusi ryhmä 30.3.-18.5.2017 katso tarkemmat tiedot tästä

Paikka
    24.11.2016 Taimi II, Puutarhakatu 21, Turku
1.-2.3.2017 Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, Turku
Kohderyhmä
   

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin.

Tavoite
   

Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujien ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja keskeisissä vuorovaikutussuhteissa ja tarjota areena, jossa voi pohtia, miten tätä työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

Sisältö
   

Osa 1. Luento-osuus 24.11.2016

Koulutuspäivä sisältää

  • Mentalisaatioon perustuvan terapiamenetelmän esittelyn (sisältäen yksilö- ja ryhmämuotoisen terapian)
  • Kliinisten yksilöterapiaesimerkkien esittelyn
  • Mentalisaatioryhmän rakenteen ja toimintatapojen esittelyn
  • Mentalisaatioryhmän tulosten esittelyn
  • Yhteiskeskustelun

 

Osa 2. Kokemuksellinen syventävä osuus 1.-2.3.2017

Koulutuspäivät sisältävät

  • Implisiittiseen (sanattomaan) ja eksplisiittiseen (sanalliseen) mentalisaatioon tutustumista harjoitusten avulla
  • Oman ja toisen mentalisaatiokyvyn tarkastelua ennakkotehtävien ja harjoitusten avulla
  • Kokemuksen ryhmässä mentalisaatiokyvyn havainnoimisesta ja kehittämisestä
  •  Implisiittisen ja eksplisiittisen mentalisaation yhteyden tavoittamisen työnohjaustilanteessa
  • Mentalisaatioryhmän käytäntöihin tutustumista siten, että työtapaa on mahdollista lähteä soveltamaan omassa työssä ja osana työryhmätyöskentelyä työnohjauksen tukemana
Kouluttajat
   

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council)
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja

Suoritustapa
   

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja toiseen syventävään osioon myös ennakkotehtäviä.

Lisätietoja
   

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Hinta
    450 euroa
Ilmoittautumiset
    13.11.2016 mennessä

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje