Sijainti: Pappilansalmi, Lappeenranta

Linkki kohteeseen: https://kartta.lappeenranta.fi/IMS/?mid=3i1e6

Pappilanniemen puoleinen veneranta: P 61° 4,477' ja I 28° 12,977'

Pienen Lamposaaren puoleinen veneranta: P 61° 4,608' ja I 28° 12,999'

 

 

LOSSIPASSIN JA -KONTIN AVAUS

Pappilansalmen henkilölossi toimii varausperiaatteella. Varaaja voi varata käyttöönsä soutuveneen salmen ylitystä varten. Airot, pelastusliivit ja veneiden avaimet löytyvät konteista Isännöitsijäntien ja Mikonsaarentien päästä.

Konttien lukot aukeavat koodilla, jonka saat puhelimeesi ja sähköpostiisi tehtyäsi varauksen veneiden varauspalvelussa. Palvelu lähettää koodin, joka käy molempiin kontteihin. Avaimet palautetaan aina saman puolen konttiin, minne venekin.

Huom! Veneitä ei voida käyttää muuhun kuin Pappilansalmen ylitykseen. Varaus on voimassa 15 minuuttia ja konttien koodit toimivat tunnin ajan.

Kontissa on iLOQ-koodilukija.

Seuraa selaimesi näytön ohjeita tehdäksesi varauksen.

Varausohje:

 1. Tarkista rannasta veneiden saatavuus
 2. Siirry varauspalveluun [linkki/Qr-koodi]
 3. Tee varaus
 4. Syötä yhteystietosi ja hyväksy ehdot
 5. Koodi lähetetään sähköpostiin ja puhelimeesi (numeroyhdistelmä ja #)
 6. Avaa koodilla lähtörannan kontti
 7. Ota avainnaulasta yhden veneen avain (PAPPI,PAPPI2 tai LAMPURI)
 8. Ota pelastusliivit (jos ei ole omaa mukana), äyskäri ja airot
 9. Sulje kontti (koodisi toimii noin tunnin ajan)
 10. Avaa vene, jätä lukko kiinni avaimeen
 11. Äyskäröi tarvittaessa
 12. Asenna tulppa veneen pohjalla olevaan reikään (tulppa on kiinnitetty veneen avainperään) Avain ja lukko jäävät veneen kannelle soudun ajaksi
 13. Tarkista poikittaisliikenne. Souda vastarannalle. Älä jää väylälle.
 14. Kiinnitä vene sille tarkoitettuun venepaikkaan ja vinssaa se ylös siten että perä ei makaa vedessä.
 15. Irrota tulppa. Jos vettä tulvii veneeseen vinssaa sitä ylemmäs.
 16. Avaa kontti samalla koodilla.
 17. Laita airot, pelastusliivit ja äyskäri niille tarkoitetuille paikoille.
 18. Jätä veneen avain sille tarkoitettuun avainnaulaan.
 19. Poistu kontista ja sulje ovi. Varauksesi päättyy.Turvallisuus:

Pappilansalmen poikki kulkee vilkas syväväylä. Vesillä olet vesiliikennelain piirissä. Huomioithan että olet väistämisvelvollinen väyläliikenteeseen nähden. Emme suosittele veneiden käyttöä kovalla tuulella. Veneitä ei voi varata pimeän aikaan. Älä käytä veneitä, jos epäröit niiden hallintaa. Varaajan tulee käyttää pelastusliivejä.

 

Jos airo katkeaa tai ajaudut kauemmas lossireitiltä, hakeudu lähimpään rantaan, kiinnitä vene ja ota yhteyttä asiakaspalvelu Winkkiin [nro] tai laita tekstiviesti numeroon 0406620651. Jos et hallitse tilannetta ja tilanne on kiireetön ota yhteyttä meripelastusseuraan 0800 30 22 30. Hätätapauksessa soita 112.

Käytäthän pelastusliivejä. Jos sinulla ei ole omia liivejä käytössäsi, konteista löytyy yhteensä 6kpl aikuisten liivejä ja 1kpl 1-3v. pelastusliivejä.

 

Alle 15-vuotiailla varaajilla on oltava huoltaja tai täysi-ikäinen seurassaan. He vastaavat veneestä ja sen kalustosta.

Alueella on videovalvonta.

Puhelin:

Huolehdi, että matkapuhelimesi akussa riittää virtaa varauksesi päättymiseen saakka tai kirjoita koodi ylös. Laatikko avautuu ainoastaan tilaamallasi koodilla.


Vastuu:

Veneen varannut henkilö on vastuussa veneestä ja sen kalustosta. Varkaus- ja ilkivaltatapauksissa varaajan henkilötietoja voidaan käyttää korvausvastuiden selvittämiseen.

Lappeenrannan kaupunki ei ota vastuuta veneen varaajan aiheuttamista vahingoista tai kadonneista tavaroista.

Vastuu säilyy varaajalla kunnes avaimet palautetaan. Jos siirrät avaimet toiselle varaajalle, huomioithan että olet vastuussa veneestä ja sen kalustosta kunnes avaimet palautetaan.

 

VARAUSEHDOT:

 

1. Lappeenrannan kaupungin velvollisuudet:

Lappeenrannan kaupunki tarjoaa soutuveneiden varauspalvelun ja yhteiskäyttöön tarkoitetut soutuveneet Pappilansalmen ylitykseen. Kaupunki tarjoaa veneet, veneiden kiinnityksen, airot, äyskärit ja pelastusliivit. Kaupunki vastaa näiden käyttökunnosta. Kaupunki ei voi ottaa vastuuta tilanteista, joissa tarvikkeisiin tai palveluun on kohdistunut ilkivaltaa ja jonka seurauksena on aiheutunut haittaa käyttäjälle. Kaupunki ei ole vastuussa sellaisesta käytöstä, jossa veneitä, venetarvikkeita tai turvallisuusvälineitä käytetään vastoin palvelun käyttöohjeistusta. Kaupunki ei ole vastuussa veneillä kuljetettavasta irtaimistosta (esim. pyörät, puhelimet, vaatteet) tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista. Kaupunki ei myöskään voi ottaa vastuuta siitä, jos käyttäjä palvelua käyttäessään rikkoo lakeja tai määräyksiä (esim. vesiliikennelaki). Kaupunki ei voi taata, että veneitä on aina saatavilla. Kaupunki ei korvaa tehtyjä varauksia. Kaupunki ei ole vastuussa mahdollisista varauspalvelun hinnanmuutoksista.

Veneen varauspalvelu ei ole varsinainen lossi, vaan yhteiskäyttövenepalvelu. Kaupunki ei ole vastuussa mahdollisista tulonmenetyksistä tai kulukorvauksista, joita voi aiheutua palvelun käyttökatkoista tai veneiden saatavuudesta.

Kaupunki ei vastaa veneiden tai palvelun käytöstä aiheutuvista henkilövahingoista.

2. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan palvelun käyttöohjeita. Käyttäjä on velvollinen käyttämään asianmukaisia pelastusliivejä ja noudattamaan erityistä varovaisuutta vesillä liikkuessa. Käyttäjä varmistaa vesille lähtiessä, ettei aiheuta haittaa laiva- tai rahtiliikenteelle ja on velvollinen väistämään väylällä kulkevia aluksia.

Asiakas saa käyttää veneitä, venetarvikkeita, kiinnityksiä, venekonttia ja palvelua ainoastaan palveluun tarkoitettuun käyttöön. Veneitä ei saa viedä yli 100 metrin päähän rantautumisalueiden välisestä lossiväylästä. Ainoastaan hätätapauksessa voidaan sallia veneiden kuljetus kauemmas lossiväylästä.

Käyttäjä on palvelun ajan vastuussa varaamastaan veneestä, venetarvikkeista ja avaimista. Käyttäjän on viipymättä palautettava avaimet ja venetarvikkeet sen puolen venekonttiin, minkä rannalle on palauttanut veneenkin.

Palvelun käyttö alkoholin tai muiden huumausaineiden vaikutuksen alaisena on kielletty. Kaupunki vetäytyy kaikista vastuista, jos käyttäjä käyttää palvelua alkoholin tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena.

Käyttäjän tulee varmistua siitä, että konttien ovet ja veneiden lukot menevät lukkoon käytön päätyttyä. Käyttäjä on myös vastuussa muiden käyttäjien käyttämistä tarvikkeista, jos päästää toisen osapuolen sisään omalla varauksella. Käyttäjällä ei ole oikeutta päästää konttiin sisään asiattomia henkilöitä.

Käyttäjä on velvollinen kiinnittämään veneen huolellisesti vinssikoukulla. Vene on vinssattava riittävän ylös siten ettei, Saimaan keskimääräinen vedennousu huomioiden, aallot irrota venettä venetelineestä.

Alle 15-vuotiaat eivät saa käyttää palvelua ilman huoltajan valvontaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta suorittaa huolto-, korjaustoimenpiteitä tai muita muutostöitä venetarvikkeille, veneille, kontille, lukoille tai sähköjärjestelmälle. Puutteista ja viallisista tarvikkeista sekä kadonneista avaimista tai lukoista tulee ilmoittaa viipymättä asiakaspalvelu Winkkiin.

3. Varauspalvelu:

Käyttäjän varaus alkaa, kun käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja varauksen. Varauksesta lähetetään varausvahvistus. Käyttäjän vastuu tarvikkeista alkaa, kun hän syöttää koodin ensimmäistä kertaa jommankumman rantautumisalueen venekonttiin. Käyttäjä on vastuussa ainoastaan niistä tarvikkeista ja veneistä, jotka hän varaa käyttöönsä. Käyttäjän vastuu tarvikkeista päättyy, kun hän palauttaa tarvikkeet venekonttiin ja syöttää koodin toistamiseen. Vastuu veneen kiinnittämisestä säilyy, kunnes toinen käyttäjä käyttää kyseistä venettä. Vastuu kiinnityksestä ei kuitenkaan säily yli 12 tuntia.

Varausvahvistuksen mukana tuleva koodi syötetään lähtörannan konttiin, josta noudetaan myös veneen avain. Avain ja tarvikkeet palautetaan vastarannan konttiin, tai jos matka on välittömästi kahden suuntainen (saattokäyttö), samaan konttiin. Varaus kestää 15 minuuttia, jolloin vene on varattavissa, toisen käyttäjän toimesta tai uudelleen.    

5. Maksuehdot:

Palvelu on asiakkaalle maksuton, lukuun ottamatta SMS-viestipalvelun hintaa 0,0495€/viesti. Hukatusta avaimesta perimme 70,00€.

6. Henkilötiedot:

Lappeenrannan kaupunki ja ASIO tulevat käyttämään asiakasta koskevia henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostia täyttääkseen tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa, kuten esimerkiksi palvelujen tarjoamisen, hallinnon, asiakaspalvelun ja laskutuksen. Sopiessaan varauspalvelun käytöstä Lappeenrannan kaupungin kanssa käyttäjä suostuu siihen, että Lappeenrannan kaupunki käsittelee henkilötietoja edellä mainitulla tavoin. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asiakastiedoistaan. Korjauspyynnöt ja tietojen saantia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelupiste Winkkiin.

7. Palvelun käyttö liiketoimintaan:

Palvelua ei voida käyttää taloudellisen hyödyn tavoitteluun.

8. Sopimusrikkomus yms.

Luvattomasta veneen tai kontin haltuunotosta ja ilkivallasta ilmoitamme poliisille. Luvattomasta käytöstä voidaan vaatia 500,00€ korvaus. Vahingoitetuista veneistä, venetarvikkeista, kontista tai sähköjärjestelmästä voidaan vaatia korvaus aiheutetun vahingon mukaan. Lappeenrannan kaupungilla on oikeus keskeyttää käyttö tai evätä käyttäjän varaus, jos epäilee väärinkäyttöä.

9. Erimielisyydet:

Kaikki sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan yleisessä oikeusistuimessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10. Ylivoimainen este:

Lappeenrannan kaupunki ei ole vastuussa sopimusehtojen täyttämisestä eikä vahingonkorvausvelvollinen mikäli sen velvollisuuksia ei ollenkaan tai ainoastaan epätavallisen korkein kustannuksin voida täyttää kotimaisen tai ulkomaisen lainmääräyksen vuoksi, kotimaisen tai ulkomaisen viranomaistoiminnan (esim. liikkumisrajoitukset), sodan, pandemian, terroriteon, tulipalon, räjähdyksen, lakon, saarron, työsulun tai muun vastaavan olosuhteen vuoksi. Lakkoa, saartoa ja työsulkua koskevat poikkeusehdot ovat voimassa myös mikäli Lappeenrannan kaupunki itse on tällaisen konfliktiteon kohteena tai muuna osapuolena.